Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"
Domeniul major de interventie 2.1. "Tranzitia de la scoala la viata activa"
Titlul proiectului: Retea transnationala educationala privind orientarea, consilierea si practica pentru cariera, corelate cu piata muncii, in societatea cunoasterii - PRACTICOR
Aceasta platforma serveste in cadrul proiectului. Puteti obtine un nume de utilizator si o parola de la administratorul sistemului.